· سرپرست علمی و رئیس بخش : دکتر حامد بیضایی – متخصص بیهوشی

· سرپرستار : زهرا جان قربانیان   – کارشناس پرستاری

· سال راه اندازی : از بدو تأسیس بیمارستان ( سال 1348)

· مساحت بخش : 500 متر مربع

· مسیر دستیابی : انتهاء طبقه همکف – سمت راست

· تعداد اتاق : 6 اتاق عمل – 2 اتاق ریکاوری

· تعداد تخت فعال : 6 تخت عمل – 5 تخت ریکاوری

 

در این بخش :

 کلیه بیمارانی که نیاز به اعمال جراحی اورژانس و الکتیو ( انتخابی ) دارند توسط پزشکان متخصص جراح عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی تحت عمل جراحی قرار می گیرند. 

اتاق عمل