لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام و نام خانوادگی
میزان رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل نگهباني چقدر است ؟
میزان رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل پذيرش چقدر است ؟
میزان رضایت شما از نحوه برخورد پزشكان وارائه توضيحات لازم چقدر است ؟
پرستاران رفتار محترمانه با من داشته اند ؟
ميزان رضايت شما از كيفيت غذای صبحانه، ناهار و شام چقدر است ؟
میزان رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل بهداشت یار چقدر است ؟
میزان رضایت شما از نظم و نظافت بخش چقدر است ؟
میزان رضایت شما از امكانات رفاهي ( وجود يخچال ، تلويزيون ، تلفن و ....) چقدر است ؟