· سرپرست علمی و رئیس بخش : دکتر ترانه مهاجری – متخصص زنان زایمان

 · سرپرستار : نرگس بیانی – کارشناس مامائی

· سال راه اندازی : از بدو تأسیس بیمارستان( سال 1348 )

· مساحت بخش : 500 متر مربع

· مسیر دستیابی : انتهاء طبقه اول

· تعداد اتاق : 6 اتاق

· تعداد تخت فعال : 6 تخت

 

در این بخش :

کلیه بیمارانی که نیاز به خدمات زنان و زایمان دارند ، اعم از زایمان طبیعی ، زایمان بی درد ، سزارین ، کورتاژ ، تهدید به سقط ، کنترل ضربان قلب جنین و … تحت نظر پزشک متخصص زنان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی بستری و درمان می گردند.

همچنین

1- طرح ترویج زایمان طبیعی با هزینه های تعدیل شده، اجرا می گردد.

2- روش های زایمان بی درد در تمام ساعات شبانه روز ارائه می شود.

3- دستگاه شیردوش برقی جهت استفاده مادرانی که ترخیص شده اند موجود می باشد.

زایشگاه