سرپرست علمی و رئیس بخش : دکتر امیدوار – متخصص داخلی

سرپرستار : بی بی احترام حسینی – کارشناس پرستاری

تلفن : داخلی 181

سال راه اندازی : از سال 1376

مساحت بخش : 300 متر مربع

مسیر دستیابی : طبقه 1-

تعداد اتاق : 8اتاق

تعداد تخت فعال : 10 تخت ( 1 تخت ایزوله )

 

در این بخش :

بیماران قلبی با مشکلات حاد قلبی ، انفارکتوس میوکارد ، دیس ریتمی ها ، آمبولی ، ادم ریه نارسائی قلبی ، شوک کاردیوزنیک ، بیماران داخلی ، بیماران جراحی و ارتوپدی ، بیماران MS جهت دریافت پالس متیل پردنیزولون ، بیماران سرپائی (ترانسفوزیون خون،فلبوتومی “از ساعت 15 الی 22″، پونکسیون مایع شکم و پلور، بیوپسی پلور ) و … پس از مراجعه و ویزیت اولیه ، در بخش های مختلف بیمارستان تحت نظر پزشکان هیأت علمی و غیر هیأت علمی بستری می شوند.

 

  • در این بخش پزشک عمومی به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات می پردازد.
  • اورژانس بیمارستان آریا تنها مرکز انجام فصد خون (فلبوتومی) در مشهد می باشد.

اورژانس