· مسئول فني داروخانه: خانم دكتر ابريشمي (صبح) ، خانم دكتر نازگل شالفروشان (عصر)

اين واحد كه در طبقه همكف بيمارستان واقع است تحت نظارت پزشك داروساز جهت ارائه خدمات بستري و سرپايي همه روزه از ساعت 7 صبح الي 7 شب مشغول فعاليت مي باشد

داروخانه