· سرپرست علمی و رئیس بخش : سرکار خانم دکتر باغیاری – متخصص قلب و عروق

· سرپرستار : علی عسگری – کارشناس پرستاری

· سال راه اندازی : از سال 1376

· مساحت بخش : 218 متر مربع

· مسیر دستیابی : انتهاء طبقه همکف – سمت چپ

· تعداد اتاق : 8اتاق

· تعداد تخت فعال : 8 تخت

 

در این بخش :

کلیه بیماران قلبی با مشکلات حاد قلبی ، انفارکتوس میوکارد ، دیس ریتمی ها ، آمبولی ، پریکاردیت ، نارسائی قلبی ، کاردیومیوپاتی ، ادم ریه ، شوک کاردیوزنیک ، … تحت نظر پزشکان هیأت علمی و غیر هیأت علمی بستری می شوند.

C.C.U