نیاز سنجی آموزشی

از همکاران محترم خواهشمندیم جهت اعلام نیاز سنجی آموزشی خود از طریق لینک ذیل اقدام فرمایند:

 

https://app.epoll.pro/10849475