حوزه ریاست

بیمارستان و زایشگاه خصوصی آریا در نظر دارد تا در برنامه 5 ساله استراتژیک خود ، با استقرار استانداردهای ملی به کسب امتیاز درجه یک عالی نایل آید. 

 

  • رئیس بيمارستان : دكتر حامد بیضائی  
  • معاون آموزشي بيمارستان : دكتر ترانه مهاجری
  • مدیر بیمارستان : مهندس سید ساجد سجادی
  • مدیر پرستاری : مریم محمد نژاد
  • مدیر  مالي : سید حسین موسوی

 

 

اهداف سازماني بيمارستان آريا :

 

1- ارتقاء مستمر کیفیت خدمات

2-ارتقاء سطح ایمنی بیمار و مدیریت خطر

3-ارتقاء سطح فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

4- رسیدن به خودکفایی و سودآوری

 

 

بيانيه رسالت بيمارستان: Mission

بيمارستان و زايشگاه خصوصی آريا ،در محدوده جغرافيای مرکز شهر مقدس مشهد قرار دارد.

ماموریت این مرکز شامل:

1-ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت و ایمن

2-فعالیت در عرصه آموزش پزشکی

3-تلاش برای رسیدن به خودکفایی و سودآوری

4-تلاش برای توانمند سازی منابع انسانی

این مرکز خصوصی درمانی، با بکارگیری از دانش و تجهیزات مدرن و فن آوری به روز و با تعهد به رعایت اصول منشور حقوق بیمار و نیز رعایت اصول بهداشت محیط زیست نقطه قوت را افزایش رضایتمندی بیماران می داند.