هدف از راه‌اندازی واحدهای مراقبت در منزل در بیمارستان‌ها چیست؟

 طبق دستورالعمل ابلاغی معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، واحد مراقبت در منزل با هدف ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن و به‌صرفه در منزل، در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کاهش هزینه‌های درمانی- مراقبتی، کاهش دوران نقاهت، کنترل و کاهش عفونت‌های بیمارستانی، توان‌بخشی و بهبود کیفیت خدمات پرستاری و درنهایت افزایش رضایت‌مندی بیماران و خانواده‌ها ایجاد می‌گردد.

وظایف واحد مراقبت در منزل در بیمارستان آریا‌ چیست؟

برنامه‌ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل، آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات در منزل، برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان و بخش‌های درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل، کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط جهت مراقبت در منزل، ارائه آموزش‌های لازم جهت مراقبت در منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آنان، بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و تائید برنامه‌های درمانی و مراقبتی، هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران، تبیین فرآیند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزل، دریافت معرفی‌نامه‌های صادره از بخش‌های درمانی در موردنیاز به مراقبت در منزل بیماران (قبل و در هنگام ترخیص)، معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد، نظارت بر قرارداد اولیه فی‌مابین مرکز و بیمار

نظارت بر واحدهای مراقبت در منزل در بیمارستان آریا به چه صورت است؟

نظارت مستقیم بر نحوه عملکرد واحد، بر عهده مدیریت پرستاری بیمارستان (مترون) است. مدیریت امور پرستاری دانشگاه، نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های واحدهای مذکور در بیمارستان‌ها را بر عهده خواهد داشت.

چگونه به مراکز مراقبت در منزل دسترسی داشته باشیم؟

الزام است مددجویانی که نیازمند خدمات پرستاری در منزل می باشند از مراکزی دارای مجوز و معتبر در خواست پرستار داشته باشند که در این راستا می توانند جهت کسب اطالاعات در مورد مراکز مجاز ارایه خدمات پرستاری در منزل به واحد مراقبت در منزل مستقر در بيمارستان آریا واقع در محل کلینیک بیمارستان اتاق 9 مراجعه کرده و یا با تلفن 32229095-051 داخلی 145 تماس گرفته و میتوان با سوپروایزر شیفت جهت هماهنگی داخلی 185 تماس حاصل نمایند.

معرفی واحد