کلینیک های تخصصي موجود در بیمارستان آریا

 1. قلب و عروق
 2. زنان  زايمان و نازايي
 3. جراحی عمومی
 4. بيماريهاي مغز و اعصاب (نورولوژی)
 5. بيماريهاي كليه و مجاري ادراري (اورولوژی)
 6. جراحی مغز و اعصاب
 7. داخلی و غدد
 8. عفونی
 9. ارتوپدی
 10. روانشناسی
 11. گوش و حلق و بيني
 12. جراحي پلاستيك و زيبايي
 13. سلامت
 14. بيهوشي
 15. چشم
 16. تغذيه

معرفی کلینیک