سالهاي مديدي است كه بيمارستان آريا به عنوان یکی از خوش نام ترین و قدیمی ترین بیمارستانهای خصوصی مشهد در خدمت بيماران محترم بوده و شايد ارائه چكيده اي از نحوه تاسيس بيمارستان و روند تكامل آن خالي از لطف نباشد.

در سالهاي اوليه دهه 30 كه دانشكده پزشكي مشهد اولين فارغ التحصيلان خود را به جامعه پزشكي تحويل داد بالطبع به كادر تخصصي و اساتيد اضافه گرديد و به موازات آن نياز بخش خصوصي درمان نيز بيشتر مي شد. به تدريج بيمارستانهاي كوچك در ساختمانهاي اجاره اي شكل گرفت كه تا چند سالي جوابگوي نياز درمان بود ولي با افزايش جمعيت و گسترش جامعه پزشكي ضرورت ايجاد مراكز مجهزتر احساس مي شد. از جمله با ادغام بيمارستانهاي يغمايي و شفاء در سال 1348 بيمارستان آريا افتتاح گرديد. موسسين آن آقايان دكتر رهبرنيا، دكتر مهدي، حميد و مسعود يغمايي، دكتر معين افشار، دكتر قربانبان، دكتر فقيهي و دكتر افشين بودند.

بيمارستان فوق داراي بخشهاي جراحي زنان، جراحي ‌مردان، زايشگاه و اتاق عمل بود. هدف اصلي ايجاد يك واحد آموزشي درماني بود، به همين دليل پيش بيني هاي لازم از جمله ساخت سالن كنفرانس مناسب و كتابخانه در نظر گرفته شد. در سال 1374 به علت شرايط خاص زماني و ترك تعدادي از متخصصين از فعاليتهاي بيمارستان كاسته شد، كه نهايتا بيمارستان آريا به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد واگذار گرديد و خوشبختانه هدف اصلي موسسين كه تبديل به بخش آموزشي بود تحقق يافت و به دنبال آن بخشهاي CCU و قلب ، داخلي جراحی اعصاب و اورژانس به مجموعه بيمارستان افزوده گرديد و بخشی از سهام آن به تعدادی از متخصصین عضو هیات علمی دانشگاه  تحت عنوان شرکت شفاده واگدار گردید و در حال حاضر این مجموعه درمانی توسط هیات مدیره شرکت شفاده با نظارت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در فضايي بالغ بر 6000 متر مربع و با 120 تخت فعال و 85 پزشك متخصص و 70 عضو هيات علمي و با تجهيزات تخصصي مشغول فعاليت مي باشد.

تاریخچه بیمارستان