بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای:

 • مسئول واحد : خانم قادری
 • تلفن تماس : داخلی 192

 

شناسایی ، ارزیابی ، مقایسه با استاندارد و نهایتا کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل : عوامل شیمیایی ، عوامل فیزیکی ، ارگونومیکی ، و… که به نحوی بر سلامتی شاغلین اثر می گذارد.

اهداف بهداشت حرفه ای :

 1. ارتقاء سطح سلامت شاغلین در زمینه جسمی ، روانی و اجتماعی
 2. پیشگیری از بروز بیماریهای حرفه ای
 3. کاهش حوادث ناشی از کار مرتبط با مسائل بهداشت حرفه ای
 4. انتخاب فرد مناسب جهت مشاغل ( معاینات دوره ای ، بدو استخدام و اختصاصی)

عوامل زیان آور محیط کار :

عوامل زیان آور شغلی به چهار دسته تقسیم می شوند:

 1. عوامل شیمیایی : مثل گرد و غبار ، دودها ، گازها ، سموم مختلف و…
 2. عوامل فیزیکی : مثل سر و صدا ، نور کم یا زیاد ، فشار ، گرما ، سرما ، رطوبت و…
 3. عوامل مکانیکی و روانی : مثل خستگی کارهای طولانی مدت ، کارهای تکراری و یکنواخت ، نوبت کاری و…
 4. عوامل بیولوژیک : مثل باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها و…

بیماری های ناشی از کار :

بیماری های ناشی از کار یا شغلی ، بیماری هایی هستند که بعلت کار کردن در برابر عوامل زیان آور محیط کار بوجود می آیند که تعدادی از این بیماریها عبارتند از :

 1. بیماری های ستون فقرات
 2. بیماری های تنفسی (آسم شغلی)
 3. بیماری های پوستی
 4. کاهش شنوایی و یا ناشنوایی شغلی ناشی از صدای ناهنجار بالاتر از 80 تا 85 دسی بل در محیط کار
 5. مسمومیت با گازها و بخارات