سرپرست علمی و رئیس بخش : دکتر سعید رحیقی – جراح مغز و اعصاب  

· سرپرستار : سمیه غلامی – کارشناس پرستاری

· سال راه اندازی : خرداد 1390

· مساحت بخش : 290 متر مربع

· مسیر دستیابی : انتهاء طبقه همکف – سمت چپ

· تعداد اتاق : 9 اتاق ( 1 اتاق ایزوله )

· تعداد اتاق خصوصی : 2 اتاق

· تعداد تخت فعال : 16 تخت

 

در این بخش :

کلیه بیماران مبتلا به دیسکوپاتی و همچنین بیماران نیازمند به جراحی اعصاب و مغز، بستری می شوند.

بخش مغز و اعصاب