واحد آموزش:                                                                                                                                                                                                                

 • سوپروایزر آموزشی:  سارا اربابی - کارشناس مامایی
 • سوپروایزر آموزش سلامت: سارا اربابی - کارشناس مامایی

تلفن تماس: داخلی 342

سوپروایزر آموزشی مسئولیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی بیمارستان را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

 1. تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
 2. تعیین نیازهای آموزشی (بیماران و خانواده، رده‌های مختلف کادر پرستاری ومامایی و کارکنان جدیدالورود)
 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 4. تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 5. اجرای برنامه‌های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه‌ها
 6. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های آموزشی بخشهای مرتبط
 7. تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری مورد نیاز بیماران
 8. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان گروه‌های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری
 9. پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 10.  تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 11.  هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاسهای آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 12.  همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
 13.  همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش
 14.  همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 15.  هدایت وآموزش کارکنان درراستای کیفیت خدمات پرستاری ومامایی،ارزشیابی عملکردکارکنان درارائه خدمات،ارزشیابی عملکردکارکنان درارائه آموزش به بیمار
 16.  هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه‌های آموزشی واحدهای ذیربط
 17.  هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلمها و پمفلت‌های آموزشی جهت کارکنان و بیماران
 18.  ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده، بررسی رضایت‌مندی بیماران و کارکنان
 19. کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده‌های مختلف پرستاری در شیفت‌های مختلف در برنامه‌های آموزشی
 20.  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری و مامایی

 

 

 

با ما در تماس باشید

از طریق فرم زیر می توانید نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در مورد وب سایت و بخشهای مختلف آن با مسئولین وب سایت در میان بگذارید.

اطلاعات تماس

 • مشهد - خيابان گلستان - گلستان شرقي 5
 • +98 51 - 32229094
 • +98 51 - 32229095
 • +98 51 - 32229096
 • +98 51 - 32232522
 • info@aria-hospital.com

فرم تماس

به همراه پیام خود می توانید دو فایل با فرمت های jpg | png | pdf | doc | docx | xls | xlsx ارسال کنید