واحد گردشگری سلامت بیمارستان آریا 

توریست سلامت

بر اساس تعريف های سازمان جهانی جهانگردی يکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگيزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چيزی که از آن به گردشگری سلامت تعبير می کنند .

در حقيقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بيشتر از 24 ساعت و کمتر از يک سال صورت می گيرد. به اين ترتيب يک توريست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بياورد.

گردشگری پزشکی (Medical Tourism) هم نوع ديگری از گردشگری سلامت است که در آن مسافرت به منظور درمان بيماری های جسمی يا انجام نوعی از عمل های جراحی تحت نظارت پزشکان در بيمارستان ها و مراکز درمانی را گردشگری پزشکی گويند.در راستای ایجاد راه ارتباطی موثر بین بیمار و بیمارستان واحد گردشگری سلامت (IPD) از سال 2013 تاسیس گردیده و

این واحد به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت هاي لازم میباشد ، از طریق دپارتمان بیماران بین الملل خدمات ذیل طراحی و اجرا میگردد:

.1 پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراري کنفرانس با پزشک معالج

2. هماهنگی با پزشک معالج و واحدهاي بیمارستان اعم از درمانگاه، پاراکلینیک، اتاق عمل،بخش بستري،ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کننده بیمار.

3. انجام برآورد هزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر

4. ارتباط با ارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر

5. هماهنگی با بخش هاي پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وي اعم از استقبال و بدرقه

فرودگاهی، هتل، مترجم وسایر نیازهاي رفاهی و گردشگري.

.6خدمات خارج از نوبت: ارائه خدمات در خارج از نوبت بندي معمول جهت ارائه سریعتر و با کیفیتتر خدمات به بیماران پذیرش شده

با ما در تماس باشید

از طریق فرم زیر می توانید نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در مورد وب سایت و بخشهای مختلف آن با مسئولین وب سایت در میان بگذارید.

اطلاعات تماس

  • مشهد - خيابان گلستان - گلستان شرقي 5
  • +98 51 - 32229094
  • +98 51 - 32229095
  • +98 51 - 32229096
  • +98 51 - 32232522
  • info@aria-hospital.com

فرم تماس

به همراه پیام خود می توانید دو فایل با فرمت های jpg | png | pdf | doc | docx | xls | xlsx ارسال کنید