برای دنلود فایلهای آموزشی بر روی دانلود کلیک کنید.

                             Anterior Cruciate Ligament (ACL) Repair                                      دانلود                                            

                             Breast Cancer Surgery                                                                      دانلود

                             Cardiac Catherization Coronary Angiography                                 دانلود

                             Cholecystectomy - Open and Laparoscopic                                     دانلود

                             Colon Cancer Surgery                                                                      دانلود

                             Colostomy                                                                                        دانلود

                             Controlling Diabetes                                                                         دانلود

                             Coronary Angiography and Possible Angioplasty                           دانلود

                             Coronary Artery Bypass Graft                                                         دانلود

                              Eating to Lower Cholesterol                                                            دانلود

                             Eating to Lower High Blood Pressure                                              دانلود

                              Exercising                                                                                        دانلود

                             Gastric Bypass Surgery                                                                    دانلود

                             Gastric Sleeve Surgery                                                                     دانلود

                             Hemorrhoid Surgery                                                                         دانلود                                        

                             Hip Replacement Surgery Pereventing Post Op Complications      دانلود                                       

                             Hip Replacement                                                                              دانلود

                             Knee Arthroscopy                                                                             دانلود

                             Knee Replacement - Preventing Post Op Complications                 دانلود

                             Knee Replacement                                                                            دانلود

                             Losing Weight                                                                                  دانلود

                             Lumbar and Thoracic Fusion Posterior                                            دانلود

                             Lumbar Decompression                                                                   دانلود

                             Lumbar Laminectomy and Interspinous Process fusion                  دانلود

                              Lumbar Laminectomy and Possible Disk Excision                        دانلود

                             Open Heart Surgery What to Expect                                                دانلود

                              Partial Knee Replacement                                                               دانلود

                             Plastic and Cosmetic Surgery                                                           دانلود

                             prostatectomy                                                                                   دانلود

                             Quitting Smoking                                                                             دانلود

                             Rhinoplasty                                                                                       دانلود

 

با ما در تماس باشید

از طریق فرم زیر می توانید نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در مورد وب سایت و بخشهای مختلف آن با مسئولین وب سایت در میان بگذارید.

اطلاعات تماس

  • مشهد - خيابان گلستان - گلستان شرقي 5
  • +98 51 - 32229094
  • +98 51 - 32229095
  • +98 51 - 32229096
  • +98 51 - 32232522
  • info@aria-hospital.com

فرم تماس

به همراه پیام خود می توانید دو فایل با فرمت های jpg | png | pdf | doc | docx | xls | xlsx ارسال کنید