بهداشت محیط :

 

· مسئول واحد:محمد رضا عیاری

· تلفن تماس:داخلی   192

 

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

1. جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان .

2. شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .

3. مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان .

4. انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .

5. اجرا و پيگيري و نظارت براعمال مفاد آئين نامه ها، ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده درحيطه وظايف .

6. تشكيل وشركت در جلسات وكميته هاي علمي ، تخصصي،‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف .

7. انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از کلیه قسمتهای بیمارستان.

8. نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

9. برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .

10.نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي.

11.كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل آب و فاضلاب.

12.پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.

13.نظارت برشرايط بهداشت‌، حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان .

14.برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .

15.برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

16.برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمستهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي.

17.نظارت برامر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشويخانه .

18.پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي .

19.تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.

20.مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان .

21.نظارت و كنترل وييگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه .

22.ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي .

23.انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط

                                                                                              

 تعریف بهداشت محیط                                                       

 

     

 دستورالعمل نظافت و گندزدایی سردخانه متوفیان

 

                                                                                              

دستورالعمل گندزدائی آمبولانس     

                                                 

     

دستورالعمل گندزدایی اتاق بیمار مشکوک به کوئید 19

 

      

نظافت محیط بیمارستان

 

     

شرایط بهداشتی  بر اساس آیین نامه تاسیس بیمارستانها

 

     

دستورالعمل های بهداشتی

 

 

    

 

     

شرایط بهداشتی  بر اساس آیین نامه تاسیس بیمارستانها

با ما در تماس باشید

از طریق فرم زیر می توانید نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در مورد وب سایت و بخشهای مختلف آن با مسئولین وب سایت در میان بگذارید.

اطلاعات تماس

  • مشهد - خيابان گلستان - گلستان شرقي 5
  • +98 51 - 32229094
  • +98 51 - 32229095
  • +98 51 - 32229096
  • +98 51 - 32232522
  • info@aria-hospital.com

فرم تماس

به همراه پیام خود می توانید دو فایل با فرمت های jpg | png | pdf | doc | docx | xls | xlsx ارسال کنید