گردشگری سلامت

جراحي اورولوژي

Ureter stones

Ureter stones

حداقل تعرفه : 65,000,000

قیمتها راهنما
 Vasoastestomy

Vasoastestomy

حداقل تعرفه : 78,000,000

قیمتها راهنما
 Varicocele

Varicocele

حداقل تعرفه : 34,000,000

قیمتها راهنما
Varicocele - two-way

Varicocele - two-way

حداقل تعرفه : 47,000,000

قیمتها راهنما
Cystoscopy

Cystoscopy

حداقل تعرفه : 28,000,000

قیمتها راهنما
DJ catheter - anesthesia

DJ catheter - anesthesia

حداقل تعرفه : 12,000,000

قیمتها راهنما
DJ catheter - Anesthetic

DJ catheter - Anesthetic

حداقل تعرفه : 7,500,000

قیمتها راهنما
Cystoscopy - Brush

Cystoscopy - Brush

حداقل تعرفه : 57,000,000

قیمتها راهنما
 Hypospadias

Hypospadias

حداقل تعرفه : 85,000,000

قیمتها راهنما
OrchioPexy

OrchioPexy

حداقل تعرفه : 53,000,000 - 37,000,000

قیمتها راهنما
 hydrocelectomy

hydrocelectomy

حداقل تعرفه : 33,000,000

قیمتها راهنما
PCNL

PCNL

حداقل تعرفه : 102,000,000

قیمتها راهنما
 Ureteroscopy

Ureteroscopy

حداقل تعرفه : 43,000,000

قیمتها راهنما
diverticle Excition

diverticle Excition

حداقل تعرفه : 48,000,000

قیمتها راهنما
Bladder tumor - TUR

Bladder tumor - TUR

حداقل تعرفه : 105,000,000

قیمتها راهنما
Vesicovaginal fistula

Vesicovaginal fistula

حداقل تعرفه : 75,000,000

قیمتها راهنما
Orchiectomy

Orchiectomy

حداقل تعرفه : 47,000,000

قیمتها راهنما
Nephrostomy

Nephrostomy

حداقل تعرفه : 63,000,000

قیمتها راهنما
Nephrectomy

Nephrectomy

حداقل تعرفه : 100,000,000

قیمتها راهنما
Urethroplasty - Penis prosthesis

Urethroplasty - Penis prosthesis

حداقل تعرفه : 160,000,000

قیمتها راهنما

با ما در تماس باشید

از طریق فرم زیر می توانید نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در مورد وب سایت و بخشهای مختلف آن با مسئولین وب سایت در میان بگذارید.

اطلاعات تماس

  • مشهد - خيابان گلستان - گلستان شرقي 5
  • +98 51 - 32229094
  • +98 51 - 32229095
  • +98 51 - 32229096
  • +98 51 - 32232522
  • info@aria-hospital.com

فرم تماس

به همراه پیام خود می توانید دو فایل با فرمت های jpg | png | pdf | doc | docx | xls | xlsx ارسال کنید