شروع به فعالیت گروهی از پزشکان فوق تخصص
۲۶ فروردین ۱۳۹۷

تغییر پست ریاست بیمارستان آریا :

جلسه معارفه دکترمحمد خان قیطاقی بعنوان رئیس بیمارستان آریا و تودیع دکتروحید مغفرتی و تقدیر از زحمات ایشان مورخ ۲۲/۱/۹۷ با حضور دکتر ملک نژاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی ، دبیر محترم منظقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی ، معاون محترم اداری مالی دانشگاه ، دکتر اقبالی مدیر عامل شرکت شفاده ، دکتر سرافراز رئیس دانشکده پزشکی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز کارکنان بیمارستان آریا برگزار گردید .