اخبار بیمارستان

۳۰ آبان ۱۳۹۶

افزایش شاخص رضایتمندی بیماران

افزایش شاخص رضایتمندی بیماران: طبق آخرین برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بر اساس نمره های ارزشیابی بیمارستان در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شاخص رضایتمندی بیماران […]
۳۰ آبان ۱۳۹۶

استقرار روشهای زایمان بی درد

استقرار روشهای زایمان بی درد: آموزش به مادران باردار، راه اندازی اتاق آموزشی ویژه جهت این منظور. ارائه کاتالوگ و CD های آموزشی. دادن مشاوره های […]
۳۰ آبان ۱۳۹۶

راه اندازی کلینیک بیهوشی

راه اندازی کلینیک بیهوشی: جهت رفاه حال بیماران و همراهان ایشان، از سال ۱۳۹۴ دفتر کلینیک بیهوشی در محوطه کلینیک بیمارستان آریا راه اندازی گردیده است. […]
۳۰ آبان ۱۳۹۶

استقرار انجمن صرع خراسان رضوی

استقرار انجمن صرع خراسان رضوی: دفتر انجمن صرع خراسان رضوی از سال ۱۳۹۴ در کلینیک بیمارستان آریا راه اندازی گردیده است. تا کنون چندین همایش آشنایی […]